Цифровая школа и цифровая изоляция в Польше

Translation will be available soon.
Статья в журнале
Об авторах:


Аннотация:
Компьютеризация современного социального пространства должна идти рука об руку с возможностями внедрения новых технологий. В самом деле, промоутеры проекта сталкиваются с проблемами цифровой изоляции, во-первых,из-за неадекватности Интернет-сетей, дефицита оборудования, нехватки кадров для использования новых технологий.

Ключевые слова:

цифровая школа, цифровая изоляция, компьютеризация
Цитировать публикацию:
Цифровая школа и цифровая изоляция в Польше – С. 159-164.

Tsifrovaya shkola i tsifrovaya izolyatsiya v Polshe. , 159-164. (in Russian)

Приглашаем к сотрудничеству авторов научных статей

Публикация научных статей по экономике в журналах РИНЦ, ВАК (высокий импакт-фактор). Срок публикации - от 1 месяца.

creativeconomy.ru Москва + 7 495 648 6241Источники:
1. Dawkins, R. The Extended Phenotype: the Long Reach of the Gene, Oxford 1999 New York, Oxford University Press.
2. Jarosz M. (red.), Obszary wykluczenia w Polsce, [w:] Wykluczeni. Wymiar społeczny, ma-terialny i etniczny. Warszawa 2008: Instytut Studiów Politycznych PAN.
3. R. Łukasiewicz, Bezpieczeństwo w sieci – dzieci i dorośli wobec zagrożeń. WSM Warszawa 2012.
4. R. Łukasiewicz, Zasady działania w cyberprzestrzeni, edukacja i bezpieczeństwo sieci». [w:] Metody Biometryczne i kryptograficzne w zintegrowanych systemach bezpieczeństwa (red.nauk.) B. Hołyst, J. Pomykała. WSM Warszawa 2011. Norris, P. Digital Divide: Civic Engagement, Information Poverty, and the Internet Worldwide. Cambridge 2001; New York: Cambridge University Press.
5. Papińska – Kacperek J. Nowa epoka – społeczeństwo informacyjne, [w:] Społeczeństwo informacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2008.
6. Pamuła, N. Ukryty Internet – jeśli nie wyszukiwarka, to co? [w:] Biuletyn EBIB 2004 nr 7/2004 (58) sierpień/wrzesień, dostęp: 2012-04-04, http://ebib.oss.wroc.pl/2004/58/pamula.php.
7. Szewczyk A. Społeczeństwo informacyjne – nowa jakość życia społecznego, [w:] Społeczeństwo informacyjne – problemy rozwoju, Warszawa 2007.
8. Soete L. Building the Information Society for All Us. Final Report of the High Level Expert Group, Bruksela, 1997 str. 100
9. Wojsk K., Promocja miejscowości, gminy i regionu w Internecie [w:] Internet w mojej gminie. Sposoby wykorzystania technik informatycznych w rozwoju samorządu, Warszawa 2005: Fundacja Wspomagania Wsi.