Совершенствование упрощенной системы налогообложения как приоритетного направления финансовой политики Украины

Яремченко Л.Н.
Improvement of the simplified tax system as a priority of the Ukraine’s financial policy - View in English
Об авторах:

Яремченко Л.Н.

 Скачать PDF

Аннотация:
В статье отражены особенности налогообложения малого предпринимательства в Украине. Автором предложены направления по усовершенствованию упрощенной системы налогообложения как приоритетного направления финансовой политики в Украине.

Ключевые слова:

малое предпринимательство, налоговая политика, финансовая политика, Украина, упрощенная система налогообложения
Цитировать публикацию:
Яремченко Л.Н. Совершенствование упрощенной системы налогообложения как приоритетного направления финансовой политики Украины // Российское предпринимательство. – 2014. – Том 15. – № 2. – С. 59-68.

Yaremchenko, L.N. (2014) Improvement of the simplified tax system as a priority of the Ukraine’s financial policy. Rossiyskoe predprinimatelstvo, 15(2), 59-68. (in Russian)

Приглашаем к сотрудничеству авторов научных статей

Публикация научных статей по экономике в журналах РИНЦ, ВАК (высокий импакт-фактор). Срок публикации - от 1 месяца.

creativeconomy.ru Москва + 7 495 648 6241Источники:
1. Податковий кодекс України вiд 02.12.2010 № 2755-VI, зі змінами та доповненнями [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://minrd.gov.ua/.
2. Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності: Закон України від 04.11.2011 р. № 4014-VI [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.zakon1.rada.gov.ua/.
3. Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення оподаткування податком на додану вартість: Проект Закону України. – Офіційний портал. 23.07.2013. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://minrd.gov.ua/.
4. Крюкова С. Податкова затіяла нову реформу // Реальна економіка. – Режим доступа: http://real-economy.com.ua/publication/117/12576.html.
5. Гвоздий В. Кому вигідне зниження ставки ПДВ: бізнесу чи уряду? // Бізнес. – 01.08.2013 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.business.ua/blogs/tax-policy/gvozdiy_blog/1435/.
6. Шморгун Л.Г. Податки з обороту і на додану вартість: порівняльні характеристики в контексті практичного застосування // Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. – 2011. – № 2. – С. 233244.
7. Спантеличене скепсисом бізнесу відомство Клименка готове відмовитися від однієї зі своїх резонансних ініціатив // Кореспондент. – 19 вересня 2013. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ua.korrespondent.net/business/taxes/1605123-spantelichene-skepsisom-biznesu-vidomstvo-klimenka-gotove-vidmovitisya-vid-odnieyi-zi-svoyih-rezonansnih.
8. Дивина Л.Э. Государственная политика в сфере налогового регулирования деятельности малого и среднего бизнеса // Российское предпринимательство. – 2013. – № 20 (242). – c. 31–38. – http://www.creativeconomy.ru/articles/29905/.