Анализ экономики развития туризма Средиземноморья

Бингель З.М.
The Analysis of Tourism Development Economics of the Mediterranean - View in English
Об авторах:

Бингель З.М.

 Скачать PDF

Аннотация:
Исследование проведено с целью определения социально-экономического развития Средиземноморского региона – численности населения, структуры, занятости, экономического статуса и структуры туризма. В статье автором даны конкретные предложения по развитию туризма в регионе.

Ключевые слова:

туризм, занятость, Средиземноморский регион, социально-экономический статус
Цитировать публикацию:
Бингель З.М. Анализ экономики развития туризма Средиземноморья // Российское предпринимательство. – 2013. – Том 14. – № 12. – С. 115-121.

Bingel, Z.M. (2013) The Analysis of Tourism Development Economics of the Mediterranean. Rossiyskoe predprinimatelstvo, 14(12), 115-121. (in Russian)

Приглашаем к сотрудничеству авторов научных статей

Публикация научных статей по экономике в журналах РИНЦ, ВАК (высокий импакт-фактор). Срок публикации - от 1 месяца.

creativeconomy.ru Москва + 7 495 648 6241Источники:
1. Albayrak A.S., Kalaycı Ş. ve Karataş B. (2004). Türkiye’de Coğrafi Bölgelere Göre İllerin Sosyoekonomik Gelişmişlik Düzeylerinin Temel Bileşenler Analiziyle İncelenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 9(2): 101:130.
2. Bingöl Z. (2004). Akdeniz Bölgesinin Kültür veİnanç Turizmi Potansiyeli Açısından Değerlendirilmesi, Bilgi, 8(1): 125-137.
3. Çımat A. ve Bahar O. (2003). Turizm Sektörünün Türkiye Ekonomisi İçindeki Yeri Ve Önemi Üzerine Bir Değerlendirme, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, 6: 1-18.
4. Erkol G. (2012). Hac ve Umre Organizasyonu Düzenleyen İşletmelerin Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
5. GEKA. (2003). Güney Ege Bölgesi Turizm Strateji Belgesi, www.geka.org.tr/yukleme/.../TURIZMSTRATEJIBELGESI.pdf adresinden23.11.2012 tarihinde temin edilmiştir.
6. MANPOWER. (2012). Manpower İstihdama Genel Bakış Araştırması. www.manpower.com.tr/share/MEOS_Turkey_Q4_2012.pdf. adresinden 23.11.2012tarihinde temin edilmiştir.
7. www.egitek.meb.gov.tr/aok/aok_kitaplar/aolkitaplar/turizm_2/4.pdf. ErişimTarihi 03.12.2012.
8. www.sanayi.gov.tr/.../81-il-durum-raporu-2012-11052012113452.p. ErişimTarihi 23.11. 2012.
9. http://tr.wikipedia.org/wiki/Akdeniz_B%C3%B6lgesi. Erişim Tarihi 23.11.2012.
10. www.tek.org.tr/dosyalar/akdeniz_ekonomisi_6.pdf. Erişim Tarihi 23.11.2012.
11. www.turizmdebusabah.com/.../0142009_Turk_Turizm_Sektoru.doc.ErişimTarihi 03.12.2012.
12. 193.255.140.18/Tez/029213/METIN. pdf. Erişim Tarihi 23.11.2012.